Ventiler

Det finns en uppsjö av ventiler att välja på markanden, om man bara tittar på Hydraforce så är derasventilkatalog på över 700 sidor, men ett försök att kategorisera de vanligast ventilerna kan göras.

  • Slidventiler
  • Sätesventiler
  • Proportionalventiler
  • Tryckreglerande ventiler
  • Flödesreglerande ventiler
  • Back och spärrventiler.

Dessa ventiler kan även beskrivas djupare beroende på om de är elektriskt manövrerade, mekaniskt manövrerade, lastberoende, proportionella.

Vi börjar med slidventiler, de kan enklast beskrivas med följande bild.

riktningsventiler.jpg

Varje ventil har en P port som skall vara trycksatt och en T port som skall vara kopplad till tank. Port A och B är portat för den hydrauliska aktuatorn. Beroende på slidens utformning fås olika funktioner för ventilen, de kan vara elektriskt manövrerade men oftast mekaniskt styrda med en spak. Denna typ av ventil är vanlig i äldre traktorer och kranar.

Sätesventiler, ett urval kommer på nästa bild.

satesventil.jpg

De som visas i ett urval ovan är av typen On/off elektriskt styrda. Viktigt att tänka på är flödesbehov så att ventilen är tillräkligt stor för att kunna aktiveras. Dessa typer av ventiler finns i alla aplikationer där man vill kunna avaktivera en funktion, ett exempelm är en cylinder som skall startas vid given signal, då passar den första ventilen utmärkt.

Proportionella ventiler finns med flera olika funktioner, t.ex. tryckbegränsande, tryckreducerande, flödeskontrollerande eller av typen riktningsventil. Nedan väljer jag att visa riktningsventiler av typen 5/3 dvs 5 vägar 3 positioner, observera att ventilsymbolen har två sträck som visar att den är proportionell. Det finns givetvis många andra varianter, t.ex. den vanliga 4/3 ventilen.

 proportionalventil1.jpg

Tryckreglerande ventiler finns även dessa i flera olika utföranden.

tryckbegransare.jpg

Den första är av typen direktverkande sätecventil och den blir således beroende av resttrycket i port två. Den andra är av typen Didirectional pressure relief, dvs dubbelriktad tryckbegränsningsfunktion och den sista är tryckreducerande från port 3 till port 2, sedan om port 2 får ett övertryck t.ex pga ytter last så öppnar ventilen från port 2 till port 1. Denna funktionen kan vara användbar om man vill maxbegränsa en cylinders kraft och vid överlast går trycket tillbaka till tank.

En annan favorit av tryckreglerande ventil är den tryckreducerande. Den håller ett konstant tryck på aktuatorsidan oberoende av trycket och flödet på trycksidan. Ett bra exempel på detta är HAWE's ventil som heter CDK.

 Flödesreglerande ventiler, två exempel nedan.

flodesventiler.jpg

Den första är en ventil som håller konstant flöde oavsett trycket i port 3 och den andra är en flödesdelare som delar upp det inkommande flödet i port 3 till 2 lika stora flöden i port 2 och 4, dessa är sedan kompencerade  att ökar motståndet i en port blir det samma flöde i den andra.

Back och spärrventiler används när det är viktigt att hålla en olja innesluten, ett exempel är en cylinder som skall lyfta något och då är det bra med en backventil som håller lasten. Denna bör vara pilotstyrd så att lasten går att sänka igen.

backventiler.jpg

Som ni ser är djungeln stor i ventilvalet, det går att kombinera flera funktioner i samma ventil och man kan bygga komplexa system.

Mer att tänka på:

  • Flödet, ställer krav på den elekrtiska soleoniden.
  • Ventilens tätningar, vid trycksättning i "fel" port som normalt inte har tryck.
  • Snabbhet
  • Ventilens känslighet mot smuts.

 

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)