Hydraulsystem

När jag skall göra ett nytt hydraulsystem brukar jag först göra en hydraulisk funktionsspecifikation över de egenskaper systemet skall ha. Kanske en viss precision på en cylinderrörelse eller rotationhastighet på en hydraulmotor. Vilka funktioner beror på varandra och skall köras samtidigt?

Nästa sak att fundera på är hur skall dessa funktioner få sin kraft, är det ett hydraulaggregat, powerpack, traktor, centralhydraulik eller en kraftaxel som levererar den tillgängliga effekten. Om det finns centralhydraulik att tillgå så blir det ett annat system jämfört med en motor med kraftaxel även om funktionen och det utförda arbetet är likvärdigt.

När ovanstående är igenomtänkt så är det dags att skissa på ett hydraulschema. Detta görs effektivt i Auto Cad eller liknande. Själv använder jag en gratisprogramvara som heter DraftSight  som jag har lagt in en länk till. I detta stadiet skall man fundera på hydraul ventiler och hur man mest effektivt kan styra systemet. Ett par exempel är

  • Pris
  • Driftsäkerhet
  • Energieffektivitet
  • Säkerhet
  • Tillgänglig effekt
  • Styrmöjligheter
  • Precision
  • Sensorer

Priset... det är ofta en av de viktigare utmaningarna. Att göra ett effektivt hydraulsystem som inte är dyrt, är säkert att använda, driftsäkert, enkelt och överskådligt.

Energieffektiviteten påverkas av: ventilvalet t.ex. lastkännande ventiler, valet av slangdimension, slanglängder, blockdesignen. I vissa applikationer är energieffiktiviteten viktigare än andra, i en truck är det mycket viktigt så inte batterierna tar slut för fort medans en enkel cylinderrörelse som flyttar stockar i ett sågverk är en energisnål hydraulik inte särskillt viktig.

Säkerheten påverkas av:  skall det finnas chockventiler, tryckbegränsare, slangbrottsventiler?

Tillgänglig effekt: Hur mycket tillgänglig effekt finns det? Finns det kylningsproblem?

Styrmöjligheter: finns det begränsat med digitala eller analoga utgångar? Finns det elstyrning överhuvudtaget?

Precision: Ventilvalet och styrsystemet sätter tillsammans gränserna för hur exakt systemet kan styras.

Sensorer: vilka sensorer krävs för att uppnå den önskade precitionen? behövs varvtalsgivare, tryckgivare, linjärgivare eller tryckvakter?

Listan av olika aspekter och varianter av dessa som alla påverkar varandra kan göras lång. Man blir ibland förvånad av vad man kan göra för funktioner utan att använda några avancerade ventiler eller sensorer med några pilotstyrda backventiler, backventler och kulkranar.

 

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)