Hydraulcylindrar

En hydraulcylinders uppgift är att med hjälp av en tryckt fluid utöva en mekanisk rörelse. Fluiden kan vara vatten eller hydraulolja. Cylindern består av flera komponenter: cylinderrör med infästningar, kolv och kolvstång, kolvstångsinfästning, avskarapare samt tätningssystem.

cylinder.jpg

Det finns tre huvuddyper av cylindrar, enkelverkande, dubbelverkande och teleskopiska cylindrar.

  • Enkelverkande, krävs en kraft för att cylindern skall återgå till urspringsläget, har oftast en enkelverkande tätning och dräneranslutning för oljan som läcker förbi kolvtätningen.
  • Dubbelverkande, hydraultrycket styr cylinderns läge. Cylindern är dock svagare dragande än tryckande pågrund av areaminskningen som trycket verkar på.
  • Teleskopiska, en cylinder som har lång slaglängd med kort inbyggnadsmått, i princip är det flera cylindrar i varandrda där den inre cylindern är kolvstång till den yttre.

Cylinderspecificering

Vid specificering av en cylinder finns det mycket att fundera på, ett par exempel är:

  • livslängdskrav och belastningscykler
  • Tätningskoncept
  • Demonterbarhet och servicebarhet
  • inbyggnadsmått
  • infästningstyper
  • Specialfunktioner som ändlägesdämpning, inbyggt hydraullås, överläckning mm.

Leverantörsvalet är mycket viktigt för olika cylinderleverantörer är bra på olika saker, de har olika kvalitetssystem, utvecklingsmetodik, leveranstider och testanläggningar. Själv har jag jobbat med flera svenska cylinderleveratörer och tagit fram många nya cylindrar för inbyggnad i maskiner.

Ett litet räkneexempel för en domkraft utan tillhörande ventilsystem för sänkning illustreras i bilden nedan.

cylinder.jpg 

 Det behövs givetvis ett enkelt ventilsystem för att skapa en sänkrörelse och vidare förenkling kan göras och friktionskrafterna elemineras.

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)