Hydraulik och systembyggnad

Jag är Civilingenjör specialicerad mot hydraulik med flerårig erfarenhet av hydraulisk systemkonstruktion i maskinindustrin. På denna sidan har jag tänkt dela med mig av en del erfarneheter som kan vara till nytta för nya hydraulikkonstruktörer.

Hydraulik är ett mycket bra sätt för att skapa mekanisk rörelse. Det är lätt att föra över stora krafter, dock kan hydraulik vara mycket farligt vid felaktig specificering av komponenter, undermålig installation eller systemfel. 

Som konstruktör inom hydraulik gäller det att förutse risker och minimera dem, välja komponenter som är robusta nog för det arbete de skall utföra utan att man tappar kostnadseffektiviteten.

På denna hemsida finns även länkar till bra programvara som kan behövas vid systemdesign och simulering av hydraulik.

 

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)